Rabu, 13 November 2019 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Artikel
Rebo Nyunda

Sééng jeung Aseupan

Rabu, 30 Oktober 2019

HumasBandung - Sééng jeung aseupan téh sapasang parabot dapur nu kawilang penting jeung dibutuhkeun pisan. Pasangan ieu mangrupa parabot pikeun ngéjo, naheur cai atawa nyeupan kadaharan naon waé. Kulantaran kitu, hampir di sakabéh dapur urang Sunda aya pasagan parabot ieu.

Sééng téh nyaéta parabot dapur keur nyangu anu cara ngasakanana diseupan. Aya nu dijieun tina tambaga, aya ogé anu dijieunna tina séng, alumunium, atawa kaléng. Sééng tina tambaga miboga ajén sorangan pikeun masarakat Sunda anu hirupna di padésaan ku sabab boga peranan nyaéta dipaké dina upacara adat nikahkeun anu disebut upacara adat numbas.

Sedengkeun aseupan nyaéta parabot dapur nu mangrupa wadah tina anyaman awi. Wangunna nyungcung lamun ditangkubkeun, pikeun barangasakan seupan-seupan. Aseupan wangunna saperti seuseukeut patlot.

Aseupan téh wadah paranti nyeupan sangu atawa kadaharan séjén. Kawas sééng aseupan mangrupa parabot masak anu penting nyaéta pikeun nyangu. Biwir aseupan aya nu diwengku aya ogé nu henteu. Lian ti pikeun nyeupan sangu, aseupan ogé sok dipaké pikeun nyeupan rupa-rupa kadaharan séjénna. Aseupan téh sapasang jeung sééng anapon conto kadaharan anu wangunna sarua jeung aseupan nyaéta sangu tumpeng.

Ngan kiwari, Sééng jeung aseupan geus kawilang arang langka. Mimiti ngaleungit kasilih ku langseng, parabot ngéjo jeung nyeupan nu dijieun tina aluminium. Wangunna bebeng kawas dreum. Komo deui sanggeus parabot masak modern nu ngagunakeun listrik nyaéta méjikom.das - humas.bandung.go.id

 

 

 BAGIKAN

BERI KOMENTAR