Rabu, 13 November 2019 | Humas.Bandung.go.id Tentang Kami ‧ Kontak Kami
Artikel
Rebo Nyunda

Kang Pisman

Rabu, 13 Maret 2019

Penulis: HD Sutarjan

HumasBandung - Kang Pisman. Ieu pisan ayeuna nu keur moncér di Kota Bandung. Kamoncéranana ngajaul lir jamparing. Umur sataun, kamoncéran Kang Pisman ngabanding nu ngabidananana. Sebut wé Kang Deni jeung Kang Gungun ti PD Kebersihan, Kang Salman ti Dinas Lingkungan Hidup, atawa ogé Kang Yana. Saha atuh Kang Pisman téh?

Lain sasaha jeung tong disasaha. Kang Pisman téh sesebutan tina program "Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan sampah". Gerakan jauh ka hareup, enggoning ngaréngsékeun pasualan runtah. Kang Pisman diharep ngajadi budaya.

Tilu hambalan Kang Pisman, nyaéta ngurangan, misahkeun jeung ngamangpaatkeun runtah ieu, ngawengku pasualan runtah nu salila ieu saukur jadi runtah-rantéh. Kang Pisman diharep bisa ngaréngsékeun pasualan runtah éta.

Hayu urang tengetan unggal hambalanana. Kahiji, "Kurangi". Ngurangan runtah téh lain pagawéan énténg-énténg. Sabab musababna, ieu aya patula-patali jeung kabiasaan, jeung budaya urang saréréa. Kabiasaan urang justru awuntah kana runtah. Boh nyieun boh miceun nyakitu téa, urang masih awuntah.

Kadua, "Pisahkan". Jigana teu sapira. Padahal ti dieu urang bisa ngahargaan runtah. Ti urang kénéh salaku sumber runtah éta, urang geus ngabiasakeun misahkeun mana runtah satemena jeung mana runtah nu bisa dimangpaatkeun.

Katilu, "Manfaatkan sampah". Ieu pisan muara nu hayang diwujudkeun Kang Pisman. Sakumna warga, utamana warga Kota Bandung, bisa ngamangpaatkeun runtah nu salila ieu justru jadi masalah. Lain saukur bisa nyieun jeung miceun runtah, tapi dipiharep bisa ngamangpaatkeunana. Hiji waktu, runtah lain deui masalah tapi mangrupa berkah.

Nilik éta, Kang Pisman téh kawilang pepel, munel, jeung leubeut ku gagasan keur ngawujudkeun masarakat beresih kalayan sajahtra. Teu bireuk mun Kang Pisman réa nu ngarojong. Jul-jol ti ditu ti dieu. Boh ti para pangusaha, boh ti komunitas. Malahan cikénéh, lima paguron luhur, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Islam Bandung (Unisba), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bandung, jeung Politeknik Negeri Bandung (Polban) ngahaja datang ka Pendopo supakat ngarojong Kang Pisman.

Ogé, rarenung kawas suung nu mimiti ngamangpaatkeun runtah. Salian ngajual runtah ka Bank Sampah, aya ogé nu ngalakukeun peuyeumisasi. Runtah dipeuyeum sangkan jadi energi nu mangpaat. Aya ogé nu nyieun barang-barang nu bahanna tina runtah, saperti nyieun paving blok. Kang Pisman, pis ah...***


Kata kunci:

BAGIKAN

BERI KOMENTAR
Terkait